Τα ονόματα των δικαιούχων Βιολογικής Κτηνοτροφίας

κτηνοτ.εα-φμ
Jun 08 2018

Τα ονόματα των δικαιούχων Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 4.567 δικαιούχων του μέτρου της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, λίγο μετά τη σχετική απόφαση ένταξής τους.