Πώς ορίζεται πλέον ο ενεργός γεωργός και ο μόνιμος βοσκότοπος, με νέα τροποποιητική απόφαση

voskotopoia_xania_madares_2
Jun 15 2018

Πώς ορίζεται πλέον ο ενεργός γεωργός και ο μόνιμος βοσκότοπος, με νέα τροποποιητική απόφαση

Αλλαγές στους ορισμούς πολύ σημαντικών θεμάτων που αφορούν την επιλεξιμότητα των γεωργών και των κτηνοτρόφων για να λμβάνουν τις επιδοτήσεις περιλαμβάνει η τροποποιητική απόφλαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σήμερα. Πρόκειται για την τροποποίηση του ορισμού του ενεργού γεωργού και του μόνιμου βοσκότοπου, με βάση την ενδιάμεση αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που επήλθε από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 2, “τροποποιείται η αριθμ. 104/7056/21.01.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 147/Β΄/2015) ως εξής:

Πηγή:agro24.gr