Πόσο μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις για τους Έλληνες αγρότες σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ 2021-2027

commission_europeenne_1
Jun 04 2018

Πόσο μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις για τους Έλληνες αγρότες σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ 2021-2027