Παράταση προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων για Σχέδια Βελτίωσης

trakter_ksefortoma_antonis_karaiskas_2
Jun 18 2018

Παράταση προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων για Σχέδια Βελτίωσης

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων ως προς την ορθή σύνταξη του αιτήματος υποψηφιότητας.

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται ως εξής: