Οι ενδεικτικές τιμές όλων των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το 2018 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

opekepe-sima
Jun 23 2018

Οι ενδεικτικές τιμές όλων των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το 2018 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναλυτικό κατάλογο με τις ενδεικτικές τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2018 δημοσίευσε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με αυτόν για το σκληρό σιτάρι η ενδεικτική τιμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης αγγίζει τα 4,7 ευρώ ανά στρέμμα. Στο ρύζι τα 25,7 ευρώ/στρ., στη βιομηχανική τομάτα

51,2 ευρώ/στρ., στα πορτοκάλια προς χυμοποίηση 40,7 ευρώ/στρ., στα ροδάκινα προς χυμοποίηση 16,4 ευρώ/στρ., στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή 16,9 ευρώ/στρ., σπόροι σποράς 67,6 ευρώ/στρ, σπαράγγια 49,5 ευρώ/στρ., ζαχαρότευτλα 50,6 ευρώ/στρ. στα συμπύρηνα ροδάκινα 16,4 κ.λπ.

 • Να σημειωθεί ότι η ενδεικτική τιμή για την ειδική ενίσχυση στο βαμβάκι ορίζεται στα 74,9 €/στρέμμα για βασική έκταση 2,5 εκατ. στρεμμάτων.
 • Δείτε αναλυτικά της ενδεικτικές τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2018:
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού: 25,7 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση για το σκληρό σιτάρι: 4,7 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας: 51,2 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση: 40,7 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα τον οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση: 29,3 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: 16,9 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των σπόρων σποράς: 67,6 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του σπαραγγιού: 49,5 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των ζαχαρότευτλων: 50,6 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων: 16,4 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας: 34,8  € στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των καρπών με κέλυφος: 13,7 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της καλλιέργειας μήλων: 47,2 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα σανοδετικά ψυχανθή: 27 € ανά στρέμμα
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος: 147 € ανά επιλέξιμο ζώο
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος : 11 € ανά επιλέξιμο ζώο
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1307/2013: 232 € ανά επιλέξιμη Μ.Μ.Ζ. για το Μέτρο 1 και 35€ ανά επιλέξιμο ζώογια το Μέτρο 2
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της σηροτροφίας : 245 € ανά κουτί.
ypaithros.gr