Μυστικά για καλύτερο έδαφος στις καλλιέργειες

soil-duck
Jul 09 2018

Μυστικά για καλύτερο έδαφος στις καλλιέργειες

Ένα βαρύ αργιλώδες έδαφος πρέπει να έχει περισσότερο Ασβέστιο, ενώ ένα ελαφρύ αμμώδες πρέπει να έχει περισσότερο Μαγνήσιο.

Το ασβέστιο χαλαρώνει το έδαφος, ενώ το μαγνήσιο το σφίγγει.

Σε ένα αργιλώδες έδαφος όσο περισσότερο Μαγνήσιο υπάρχει, τόσο πιο πολύ κολλάει όταν υγρανθεί και τόσο σκληρότερο γίνεται όταν στεγνώσει.