Μικρά μυστικά του εδάφους -1

agrotis.gr
Jul 05 2018

Μικρά μυστικά του εδάφους -1

Τα δύο πράγματα που περιέχουν θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος είναι τα κολλοειδή της αργίλου και τα λεπτομερή του χούμου. Εάν τα μετρήσετε θα δείτε πόση λίπανση πρέπει να εφαρμόσετε.