Μέχρι το 2023 το νέο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων, ποιες αλλαγές έρχονται

trygos12
May 07 2018

Μέχρι το 2023 το νέο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων, ποιες αλλαγές έρχονται

Επεκτείνεται έως το 2023 το νέο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων, σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Να σημειωθεί ότι σε σχέση με το πρόγραμμα που ενεργοποιήθηκε τη σεζόν 2017-2018 υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο νέο πρόγραμμα τις οποίες σας παρουσιάζει αποκλειστικά ο ΑγροΤύπος. Έτσι έχουμε επαναπροσδιορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο οι παραγωγοί έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τους αναδιαρθρωμένους αμπελώνες, καθώς και του διαστήματος για επανένταξη αγροτεμαχίου στο πρόγραμμα για την ίδια δράση (από 8 σε 10 έτη) καθώς και της προθεσμίας εκρίζωσης αμπελοτεμαχίων (από 31 Ιανουαρίου σε 28 Φεβρουαρίου). Επίσης υπάρχει αποκλεισμός παραγωγών για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το πρόγραμμα, εφόσον μετά την οριστική έγκρισή τους αποχωρήσουν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:
α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού.
β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων.
γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.
Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα.

Με το νέο πρόγραμμα (διάρκειας 2019-2023) δίνεται προτεραιότητα για ένταξη στο πρόγραμμα επιπλέον των μικρών νησιών του Αιγαίου και στα νησιά του Ιονίου.

Ακόμη έχουμε τα εξής:

Προσθήκη συμπληρωματικών κριτηρίων προτεραιότητας σε περιπτώσεις ισοβαθμιών (γηγενείς προωθούμενες ποικιλίες, μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης)

Σαφής προσδιορισμός καταληκτικών ημερομηνιών όσον αφορά αιτήσεις των παραγωγών για τροποποίηση των δράσεών τους, ανάλογα με την σοβαρότητα των τροποποιήσεων

Οι αιτούντες σε περίπτωση εκτέλεσης του μέτρου εκρίζωση / αναφύτευση με αλλαγή θέσης ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν τις συντεταγμένες των κορυφών των αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής τους

Σαφέστερος προσδιορισμός ενεργειών για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης σε σχέση με τη δράση 4.1.1. του ΠΑΑ για τις νέες άδειες φύτευσης.

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας οφείλουν να συγκεντρώνουν δειγματοληπτικά και να αποστέλλουν όποτε τους ζητηθεί, τιμολόγια τα οποία αφορούν εργασίες που ενισχύονται από το πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση σε παραγωγούς οι οποίοι αιτούνται δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15.000 Ευρώ.

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταξύ άλλων θα ζητείται Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τους παραγωγούς θα είναι η 25η Μαΐου.

Διαβάστε το ΦΕΚ

Πηγή: agrotypos.gr