Διαβάστε με ποια «βάση» εγκρίθηκαν οι δικαιούχοι του προγράμματος κατά της νιτρορύπανσης

nitrika_agelada_prespa_varka_4
Jul 10 2018

Διαβάστε με ποια «βάση» εγκρίθηκαν οι δικαιούχοι του προγράμματος κατά της νιτρορύπανσης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.