Ανοιχτά για αιτήσεις από δημόσιους φορείς 24 τοπικά Leader

leader_logo__11
May 08 2018

Ανοιχτά για αιτήσεις από δημόσιους φορείς 24 τοπικά Leader

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο άξονας των δημόσιων τοπικών προγραμμάτων Leader που απευθύνονται σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε συλλόγους. Αντίθετα, τα Leader για τις ιδιωτικές επενδύσεις δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμα από τις κατά τόπους Αναπτυξιακές Εταιρείες. Αναλυτικά, οι ανοιχτές προσκλήσεις από τις κατά τόπους αναπτυξιακές για τα δημόσια Leader, που χρηματοδοτούν παρεμβάσεις σε χωριά, σε υποδομές και πολιτιστικές γιορτές και φεστιβάλ, είναι οι εξής: