Ανοίγει ο δρόμος για πληρωμές βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας

viologika-trofima_0
Nov 17 2018

Ανοίγει ο δρόμος για πληρωμές βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας

Προ των πυλών βρίσκεται το θέμα των πληρωμών προκαταβολών στους δικαιούχους  βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας του 2018, καθώς δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι σχετικές εγκρίσεις διάθεσης πιστώσεων, οι οποίες είναι προαπαιτούμενες των πληρωμών.

Αναλυτικότερα, η σχετική απόφαση για την βιολογική κτηνοτροφία αναφέρει: «Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000,00€) από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210013, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2018».

Επίσης, η απόφαση για την βιολογική γεωργία αναφέρει: «η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 24.597.660,74 € (είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών)».

 Πηγή: agro24.gr