Έδαφος: Το κεφάλαιό σας, η περιουσία σας

edafos-2
May 25 2018

Έδαφος: Το κεφάλαιό σας, η περιουσία σας

Χρόνο με το χρόνο τα εδάφη συνεχώς υποβαθμίζονται, καθώς, με την απομάκρυνση των ορυκτών και των θρεπτικών συστατικών τους, μειώνεται η γονιμότητα και η υδατοϊκανότητά τους. Ένα υποβαθμισμένο έδαφος αδυνατεί να θρέψει σωστά τα φυτά με αποτέλεσμα να εμφανίζονται  τροφοπενίες και ασθένειες. Η συνεχής και ανεξέλεγκτη προσθήκη χημικών λιπασμάτων και η χρήση φυτοφαρμάκων δεν αποτελούν λύση, καθώς, υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο το έδαφος, επιβαρύνουν το περιβάλλον και αυξάνουν το κόστος παραγωγής.  Ποια λοιπόν είναι η λύση στο πρόβλημα της υποβάθμισης των εδαφών;